Registrering

18 oktober 2022 10:00-17:00 CESTBryggarsalen

Välkommen till konferensen Framtidens Elsystem!

Den 18 oktober kl 10:00-17:00 arrangerar Power Circle, på uppdrag av Energimyndigheten, den tredje upplagan av den uppskattade heldagskonferensen Framtidens Elsystem. Med utgångspunkt i SamspEL, Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram, presenteras under dagen några av de mest spännande och aktuella projekten i det svenska elsystemet.

I Sverige pågår just nu arbete på bred front för att skapa det elsystem som ska bli blodomloppet i framtidens elektrifierade och hållbara samhälle. 

Konferensen Framtidens Elsystem bjuder på paneldiskussioner och samtal om teman som elektrifiering, flexibilitet, och trygg elförsörjning, samt ger en inblick i insikter från en rad forsknings- och innovationsprojekt. Dessutom bjuds det på framtidsspaningar och inspirerande samtal om innovationskraft och utvecklingsbehov framåt.

Konferensen riktar sig brett till branschen med målsättning om en dialog mellan elnätsbolag, industrin, teknik- och tjänsteleverantörer, akademi och forskningsinstitut, myndigheter och andra verksamheter med intresse för ett hållbart och flexibelt elsystem. Konferensen sker på plats i Bryggarsalen i Stockholm med gott om tid för nätverkande, samt kommer gå att följa via en livesänding.

Mer information om program och talare hittar du längre ner.
Program och talarlista kommer att uppdateras löpande. 


Nedan kan du följa livesändningen:

Registrering

Program

09:30

Morgonfika & mingel

När ni anländer till konferansen bjuds det på macka och kaffe eller te.

Read more
10:00

Välkommen till Framtidens Elsystem

Medverkande: Anna Wolf, Power Circle. Fredrik Lundström, Energimyndigheten.

Read more
10:05

Var står vi i elektrifieringen?

Vad har hänt sedan elektrifieringsstrategin släpptes? Vad är allra viktigast att vi lyckas med under de kommande två åren? Vilka är medskicken till den nya regeringen? Hur påverkar valresultatet och händelser i vår omvärld omställningen? 

Medverkande: Robert Andrén, Energimyndigheten. Lotta Medelius-Bredhe, Svenska kraftnät. Markus Wråke, Energiforsk.

Read more
10:30

Slutreflektioner från CoordiNet

Vi får höra slutreflektionerna från fyra år med flexibilitetsmarknader och dialog genom CoordiNet Forum och vägen framåt för flexibilitetsmarknaderna. Var startade vi? Vad har vi lärt oss? Vad är nästa steg? Kommer elpriserna påverka flexibilitetsmarknaderna?


Medverkande: Yvonne Ruwaida, Vattenfall Eldistribution. Adam Engström, E.On Energidistribution, Linda Schumacher, Svenska kraftnät. Viktor Gårdö, Vattenfall. Linnea Glemne, Uppsala kommun.

Read more
11:00

PAUS med mingel och förmiddagskaffe eller te

11:30

Flexibilitet i framtidens elsystem

Flexibilitetens roll i energisystemet diskuteras allt mer. I den här sessionen får vi lyssna på lärdomar från två SamspEL-projekt med fokus på efterfrågeflexibilitet och batterilager. 

Medverkande: Björn Berg, Ngenic. Fredrik Persson, Vattenfall. 

Read more
11:55

Panelsamtal med berörda myndigheter kring regeringsuppdrag om att främja ett mer flexibelt elsystem

Hur viktigt är olika typer av flexibilitet för omställningen och elektrifieringen? Vad handlar uppdraget om? Vad vet vi redan nu om vad som är viktigt för att främja ett mer flexibelt elsystem?

Medverkande: Mikael Schmidt, Swedac. Jennie Nyberg, Energimarknadsinspektionen. Staffan Engström, Svenska kraftnät. Kristina Starborg, Energimyndigheten.

Read more
12:30

LUNCH

13:30

Trygg och resilient elförsörjning

Vad inbegriper begreppet resiliens och trygg elförsörjning? Hur arbetar branschen med dessa frågor? Vilken forskning och utveckling behövs på området? Hur påverkar det nya omvärldsläget behovet av insatser? Forskare, näringsliv och myndigheter besvarar frågorna.

Medverkande: Sonja Berlijn, KTH. Eva Thorin, Mälardalens universitet. Emma Johansson, Energiföretagen. Senja Nordström, Energimyndigheten.

Read more
14:10

Pitchmarathon: Innovation och forskning i framkant.

I takt med att andelen sol- och vindkraft ökar i energisystemet kommer också nya utmaningar som vi behöver hantera. Vi kommer få en inblick i innovativa lösningar med aktiv styrning av elnäten för att effektivt öka möjligheten av förnybar produktion i distributionsnäten, samt lära oss metoder för hur man kan minimera spill av överskottskraft i system med förnybar kraftproduktion. 

Medverknade: Emil Hillberg, RISE. Elis Nycander, Svenska kraftnät.

Read more
14:30

PAUS med eftermiddagsfika & mingel

15:00

Pitchmaraton: Innovation och forskning i framkant.

Omställningen skapar både nya konsumtionsmönster i elsystemet och nya flexibla resurser. Vi kommer få en inblick arbetet med att utveckla en ny standard för dimensionering och drift av elnät med avseende på elbilsladdning, samt hur vätgas och gasturbiner, förnybar energiproduktion och energilagring kan samverkar i framtidens elsystem.

Medverknade: Monika Topel Capriles, KTH. Markus Jöcker, Siemens Energy.

Read more
15:20

Decade of Action: Vilken forskning behövs i en värld som måste förändras snabbt?

Elektrifieringen i samhället och teknikutvecklingen pågår i snabb takt. Vad har hänt på forskningsfronten de senaste två åren? Vilken forskning och innovation behöver vi framåt för att accelerera elektrifieringen och omställningen av elsystemet? Och hur arbetar vi med forskning och innovation i en värld som måste förändras snabbt, och hur ser vi till att frågeställningar och resultat är relevanta när både teknik och marknad tar stormsteg framåt?

Medverkande: Louise Ödlund, Linköpings universitet. Linus von Sydow, Volvo Cars. Saira Alladin, Ellevio. Marie Claesson, Energimyndigheten. 

Read more
15:50

Avslutande reflektioner - vad tar vi med oss från dagen?

Medverkande: Anna Wolf, Power Circle. Fredrik Lundström, Energimyndigheten. Johanna Lakso, Power Circle. Marie Claesson, Energimyndigheten.

Read more
16:00

CoordiNet Forums Final Event & Mingel

Sist men inte minst bjuder CoordiNet-projektet in till ett avslutande event och mingel!

Vår gemensamma resa om flexibilitetsmarknad. Hur fungerar plattformarna som vi tagit fram? Tipspromenad om CoordiNet-fakta och gående workshop om CoordiNets roadmap. Avslutningsvis så tackar vi av alla deltagare som bidragit i CoordiNet.

Medverkande: Yvonne Ruwaida, Vattenfall Eldistribution med flera.

Read more

Medverkande

Robert Andrén
Generaldirektör, Energimyndigheten

Lotta Medelius-Bredhe
Generaldirektör, Svenska kraftnät

Markus Wråke
VD, Energiforsk

Sonja Berlijn
prof.dr.techn.ir. Sonja Monica Berlijn MBA

Mikael Schmidt
Avdelningschef reglerad mätteknik, Swedac

Marie Claesson
Enhetschef hållbar el, Energimyndigheten

Saira Alladin
Head of Asset Management Stockholm, Ellevio AB

Eva Thorin
Professor energiteknik, Mälardalens universitet

Emil Hillberg
Seniorforskare, Elkraftsystem, RISE

Louise Ödlund
Professor i Energisystem, Linköpings universitet

Yvonne Ruwaida
Affärsstrateg Vattenfall Eldistribution AB

Emma Johansson
Ansvarig säkerhets- och beredskapsfrågor, Energiföretagen

Staffan Engström
Enhetschef Nya stödtjänster och nätutnyttjande, Svenska kraftnät

Monika Topel Capriles
Forskare i smarta energisystem, Kungliga tekniska högskolan

Björn Berg
CEO, Ngenic AB

Jennie Nyberg
Analytiker Energimarknadsinspektionen

Markus Jöcker
Projektledare, Siemens Energy

Senja Nordström
senior rådgivare digitalisering, Energimyndigheten

Linnea Glemne
Utvecklingsledare, Uppsala kommun

Fredrik Persson
R&D Engineer, Vattenfall R&D

Elis Nycander
Kraftsystemanalytiker, Svenska kraftnät

Kristina Starborg
Research Program Manager, Sustainable Power, Energimyndigheten

Linus von Sydow
Business Owner Energy management, Volvo Cars

Linda Schumacher
Projektledare lokala flexibilitetsmarknader, Svenska kraftnät

Adam Engström
Business Developer, E.ON Energy Network

Anna Wolf (moderator)
tf. VD & Expert elsystem, Power Circle

Fredrik Lundström (moderator)
Programme Manager, Energimyndigheten

Viktig information

Vänta inte med att säkra din plats redan nu då antalet som kan delta på plats är begränsat!  Framtidens Elsystem är en kostnadsfri konferens och under dagen kommer deltagare på plats att bjudas på fika och vegetarisk lunch. Sista anmälningsdag för att delta på plats är den 2 oktober. Har du anmält att du vill delta på plats men får förhinder vill vi att du meddelar oss så fort som möjligt för att kunna erbjuda din plats till någon annan. 

För deltagare på plats vill vi meddela att du kan komma att synas i bild då eventet livesänds och därefter publiceras på Youtube.

Länk till webbsändning mejlas ut till anmälda deltagare senast dagen innan konferensen.

Framtidens Elsystem arrangeras på uppdrag av Energimyndigheten för att sprida och nyttiggöra kunskapen inom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL, vars syfte är att samla Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet.

Har du några frågor kring eventet kan du skicka dem till jesper.werneskog@powercircle.org

Registrering

Arrangörer